Arrangement

 
 

08

MAJ

Smärtbehandling i livets slutskede

Arrangør:
Expo Medica
Kontaktperson:
Navn:
Telefon:
08- 23 73 10
E-mail:
info@expomedica.se
Start dato:
08.05.2012 09:00
Stednavn:
Malmø
Adresse:
By:
Malmø
Telefon:
08- 23 73 10
Pris:
3.900 sv.kr.

Beskrivelse:

För vem
Utbildningsdagen vänder sig till läkare inom primärvård, geriatrik och andra specialiteter som handlägger patienter i livets slutfas. Även sjuksköterskor och äldrevårdspersonal har stor behållning av konferensen.

Innehåll
Smärta är vanligt i livets slutfas. Hälften av alla patienter med cancersjukdom drabbas av betydande smärtproblem. Hos patienter med avancerad cancer är andelen tre av fyra. Vid livets slut är det inte mindre än nio av tio. Smärtlindringen har i ökad utsträckning blivit en uppgift inte endast för geriatriken utan även för primärvården och övriga kliniska specialiteter som sköter patienter i livets slutfas. Kvaliteten i omhändertagandet beror av kompetensen hos behandlande läkare, sjuksköterska och personal.

Samme kursus d. 10 maj. i Stockholm

Download program
 
 
 
 

Kontakt

REHPA

rehpa@sdu.dk

Telefon: 21 74 73 72

Efteruddannelse og kurser i palliation