Til borgere - bog om sorgstøtte

 
 

Køb eller download bogen "Sorg - når ægtefællen dør". Se film om sorgstøtte til ældre efterladte.

 

"Sorg – når ægtefællen dør" er en bog, der henvender sig til alle i befolkningen, der har lyst til eller brug for at få viden om sorg og sorgstøtte, når ægtefællen dør – også før man konkret får brug for indsatsen.

      

Bogen er opbygget i to dele:

Første del af bogen handler om sorg: Fra reaktioner på sorg, en ny forståelse af sorg og kulturens betydning, til viden om, hvordan vi magter at leve uden ægtefællen. Faglige artikler og interview med efterladte står side om side. 

Bogens anden del handler om sorgstøtte: Fra omgangskredsen, fra andre efterladte og fra fagpersoner. Samt tilbud om behandling, der kan supplere sorgstøtten, hvis sorgen bliver kompliceret.

Udkom i bogform i foråret 2015.     

 

Download bog: Sorg - når ægtefællen dør

Køb bogen: Send en mail med navn og adresse til rehpa@sdu.dk. Bogen koster 237,50 kr. incl. moms og porto. Vigtigt: Virksomheder skal oplyse CVR-nr.og EAN-nr.

 

Download pjece: pjece om sorg når ægtefællen dør

Køb pjece: Send mail med navn og adresse til rehpa@sdu.dk

Pris: 50 pjecer: 150 kr. 100 pjecer: 200 kr. 200 pjecer: 300 kr. Prisen er incl. moms og porto.
Vigtigt: Virksomheder skal oplyse CVR-nr.og EAN-nr.

 

                    


Se filmen om sorgstøtte med undertekster

   

Kildeliste: Kildeliste: En række forfatteres arbejde har præget bogen "Sorg - når ægtefællen dør".  

          
 
 

Kontakt

REHPA

rehpa@sdu.dk

Telefon: 21 74 73 72